Masz pytania? Zadzwoń - (+48) 91 88 76 022
  Sunlux24 Facebook Sunlux24 Youtube

Zaufany sklep, Warunki gwarancji

Sprzedający oświadcza, iż wszystkie produkty dostępne w Sklepie Internetowym sunlux24.pl są nowe oraz udziela na przedmiotowe produkty gwarancji na okres 24 miesięcy.
W sytuacji gdy Klient otrzyma produkt wadliwy, a wady produktu są wadami istotnymi i nie istnieje możliwość ich usunięcia a także gdy produkt jest niezgodny z opisem w złożonym przez Klienta zamówieniu Sprzedający wymieni produkt wadliwy na nowy wolny od wad. W sytuacji gdy wymiana produktu na nowy nie jest możliwa z uwagi na niedostępność komponentów, z których został wykonany w magazynach bądź z uwagi na zaprzestanie produkcji danego rodzaju produktu, Sprzedający ma prawo za zgodą Klienta do dostarczenia mu innego produktu o co najmniej takiej samej funkcjonalności i wartości, albo do odstąpienia od umowy i zwrócenia Klientowi uiszczonej przez niego ceny sprzedaży.
W sytuacji gdy wady produktu są tego rodzaju, że dadzą się usunąć, Sprzedający w ramach gwarancji ma prawo według swojego uznania do:
  • usunięcia wad
  • wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad
W powyższym przypadku gdy naprawa lub wymiana rzeczy na nową nie jest możliwa z uwagi na ich niedostępność w magazynach bądź z uwagi na zaprzestanie produkcji danego rodzaju towarów Sprzedający ma prawo za zgodą Klienta do dostarczenia mu innego produktu o co najmniej takiej samej funkcjonalności i wartości, albo do odstąpienia od umowy i zwrócenia Klientowi uiszczonej przez niego ceny sprzedaży.
Produkty kupione w sklepie internetowym sunlux24.pl nie podlegają gwarancji w przypadku gdy:
  • zgłoszone przez Klienta wady dotyczą różnic pomiędzy koloru produktu umieszczonego na zdjęciu na stronie sklepu internetowego sunlux24.pl a wynikają z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor) a Klient nie skorzystał z możliwości zweryfikowania tych parametrów zgodnie z § 4 regulaminu
  • zostały uszkodzone mechanicznie w trakcie nieprawidłowego montażu lub użytkowania
  • zostały uszkodzone wskutek długotrwałego działania czynników jak wilgoć, nasłonecznienie etc.
  • nie były poddawane właściwej okresowej konserwacji lub czyszczeniu zgodnie ze wskazówkami zawartymi w informacji dołączonej do produktu